Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Invatamant Prahova

DESPRE NOI

MEMBRII

PRODUSE SI CERINTE

DOCUMENTE UTILE
CONTACT


Drepturi


                 Membrii casei de ajutor reciproc au urmatoarele drepturi:

 1. Sa participe la conferintele casei de ajutor reciproc.
 2. Sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere.
 3. Sa depuna contributii la fondul social si sa primeasca imprumuturi, in cuantumul si conditiile aprobate de consiliul director.
 4. Sa beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc.
 5. Sa beneficieze de repartizarea excedentului proportional cu fondul social mediu, repartizarea facandu-se la 31 decembrie.
 6. Sa solicite, daca se afla in situatie temporara de somaj sau alte situatii deosebite, aprobarea consiliului director pentru reesalonarea ratelor cu respectarea termenelor prevazute de statut.
 7. Sa participe la analiza, dezbaterea si solutionarea problemelor casei de ajutor reciproc si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii si a statutului acesteia.
 8. Sa primeasca, la solicitare, un extras cu situatia financiara proprie.
 9. Sa cesioneze total sau partial fondul sau social altui membru si sa introduca clauza de imputernicire. In cazul decesului membrului CAR, toate drepturile titularilor se acorda mostenitorilor legali, dupa ce s-au retinut datoriile catre casa. In situatia in care sumele imprumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferentei se face de la mostenitori conform legii
  Ajutorul de deces are urmatoarea valoare:
  - pentru membrii cu depuneri de peste 10 ani, fara intrerupere, ajutorul este de 2.500 lei
  - pentru membrii cu depuneri de peste 5 ani, fara intrerupere, ajutorul este de 2000 lei
  - pentru membrii cu depuneri de pana la 5 ani, fara intrerupere, ajutorul este de 1.500 lei

carinvploiesti.ro